Čištění a pokyny k používání laminátových pracovních desek 

Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se nesmějí používat. Povrch laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné čisticí prostředky jež neobsahují žádné oděrové částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu škrábanců. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými substancemi, je správné čištění důležité. 

Ke každé kuchyni s vestavěnou pečící troubou doporučujeme nerezové ochranné lišty!

Fólie a lepidla používaná při výrobě dvířek mají vysokou odolnost proti tepelnému namáhání. Při nevhodném používání pečicí trouby (přitápění, odvětrávání pootevřením, pečení s nedovřenými dvířky však může dojít k překročení mezních teplot a poškození dvířek. V rámci prevence doporučujeme instalaci ochranných nerezových lišt tzv. tepelného štítu. Zabere jen pár minut a náklady se pohybují v řádu sta korun.

Lišty jsou elegantní, nenápadné, nijak nenaruší celkový design kuchyně, a přitom jsou efektivním pomocníkem. Jsou-li nábytková dvířka opakovaně vystavena vyšší teplotě než 80 °C, může dojít k jejich částečnému poškození či odlepení folie. Nejvyšší riziko vlivu vysokých teplot na nábytek je v blízkosti vestavné trouby. 

Užívání

Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění. Při denním užívání by měly být dodrženy následující zásady:

  • Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením. Vždy používejte popelník.
  • V zásadě by povrch laminátů neměl být používán jako podklad pro krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném laminátu. Vždy používejte krájecí prkénko.
  • Není vhodné odkládat horké nádobí jako např. hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch, neboť vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Použijte vždy tepelně-izolační podložku.

Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substancí na povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny rychle a zcela odstranit!  Rohové spoje, které jsou trvale vystaveny vodě, (spoj je kvalitně slepen a dotažen svorníky) neodolají trvalému namočení vodou, stejně jako celé plochy laminovaných pracovních desek! V případě odkládání ručně umytého nádobí mimo dřez, používejte plastový nebo jiný odkapávač. Zabraňte dlouhodobému namočení pracovní desky! Plastovou těsnící lištu nevystavujte působení vysoké teploty a zabraňte kontaktu s horkými předměty (např. s hrncem).

Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení. Lamináty splňují vysoké kvalitativní standardy, jakož i platné normy a směrnice. Lamináty jsou testovány dle EN 438-2:2005 s ohledem na definovaná kvalitativní kritéria. Jednotlivé typy laminátů určené pro dané oblasti použití odpovídají těmto požadavkům. Možnosti využití, kvalitativní kritéria jakož i technická data a varianty, jež je možné dodat naleznete v příslušných technických listech. Tyto technické listy jsou k dispozici na vyžádání. 

Pozor! V průběhu doby užívání by měl být povrch laminátů pravidelně čištěn! Prostředky pro údržbu nejsou nutné! K čištění nepoužívat žádné abrazivní prostředky (čisticí abrazivní prášek, čisticí abrazivní vlnu), žádné politury, vosky, nábytkové čisticí prostředky, bělicí prostředky. Nepoužívat prostředky obsahující silné kyseliny nebo kyselé soli, např. odvápňovače na bázi kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin, čističe odtoků, solné kyseliny, čističe stříbra, čističe trub na pečení. Při čištění rozpouštědly: Dbát bezpečnostních pokynů! Otevřít okna! Nepoužívat otevřený oheň!

Údaje v tomto článku spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. V zásadě platí Všeobecné obchodní a dodací podmínky jednotlivých výrobců laminovaných pracovních desek.

 

Worktops-Anwendung-790x450_0.jpg