Připojení spotřebičů

Připojení spotřebičů

Veškeré rozvody elektřiny a vody v kuchyni musí být připraveny podle platných českých norem tak aby jejich zapojení nevyžadovalo příslušnou odbornost. Elektrické vestavné spotřebiče mají většinou koncovky na šňůře a tak není odborné zapojení potřebné, v případě že spotřebič koncovku mít nebude, osadíme jej příslušnou koncovkou a zapojíme.

Montáž plynového spotřebiče musí provádět oprávněná firma a pracovník s odbornou způsobilostí podle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.

Pro připojení digestoře musí být umístěn odtah na správném místě tak, aby bylo možné digestoř napojit bez dalších úprav, stejně jako připojení digestoře do elektrické sítě.

Nejčastější závady

  • plynový ventil za troubou (nelze dorazit trouba),
  • za myčkou nesmí být žádné instalace,
  • v místě uchycení horních skříněk nesmí být žádné instalace,
  • v místě montáže nesmí chybět možnost připojení 220 V, z důvodu použití elektrického ručního nářadí.